Thursday, July 17, 2008

The star to every wandering bark

bumili ako ng bagong voice recorder at ito ang pinaka una kong sound check. wala nang hihigit pa sa sonnet CXVI ni pareng will.

PODCAST 2008-001

No comments: