Thursday, July 17, 2008

Wonderful Counselor

nung may diyos pa ako, ito ang paborito ko sa lahat - isaiah 9:6. parati ko ngang naiisip nung araw na kung ako'y isang hudyo nung panahon ng exile, talagang bibigyan ako ng mga katagang ito ng comfort.

PODCAST 2008-002

No comments: